Κοσμος

PERFORMANCE / ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
«Κόσμος»
Ιωάννα Λιούτσια (Θεσσαλονίκη)